Hoppa till huvudinnehåll

Handledaren utanför LTH

Förberedelser

 • Arbeta fram en arbetsbeskrvining tillsammans med examinatorn och studenten/studenterna
 • Se till att nödvändig utrustning (arbetsplats, tillgång till system etc) finns på plats
 • Kom överens med studenten/studenterna och institutionens handledare om en detaljerad arbetsplan, med delmål och beredskap för oförutsedda händelser. Regelbundna möten med studenten/studenterna, och institutionens handledare om möjligt, rekommenderas

Under arbetets gång

 • Se till att ha täta mötenmedstudenten/studenternaunder arbetet gång, så att du kan ge feedback (inkl. på rapporten) och kontrollera att arbetet följer planen. Möten med studenten/studenterna och institutionens handledare bör också planeras in. 
 • Om arbetet inte går framåt i enlighet med den planering som finns, diskutera möjliga förändringar i arbetsprocessen eller planeringen med institutionens handledare och studenten/studenterna
 • I fall det uppstår problem och arbetet riskerar att bli ordentligt försenat, kontakta examinator och institutionens handledare

I slutet av arbetet

 • Bestäm tillsammans med institutionens handledare hur projektet ska avslutas

Vem kan bli biträdande handledare?

 • Personer knutna till arbetsplatser inom det datavetenskapliga området
 • Innehar relevant examen på masternivå (minimum) eller motsvarande erfarenhet
 • Kan erbjuda den tid och den tekniska support som behövs för att examensarbetet ska kunna planeras och genomföras

Uppgifter

 • Vara den kontaktperson på företaget som instititionen kan vända sig till i fråga om det specifika examensarbetet
 • Tillsammans med examinator och studenten/studenterna komma överens om en projektbeskrivning som gagnar såväl företaget som studenten/studenterna och institutionen för datavetenskap
 • Se till att studenten/studenterna har tillgång till en lämplig arbetsplats
 • Hjälpa till i planeringen av arbetet och sedan löpande granska och ge respons på arbetet under tiden det pågår
 • Ge studenten feedback på rapporten och den populärvetenskapliga sammanfattningen
Sidansvarig: elizabeth.bjarnason@cs.lth.se | 2023-10-10