Hoppa till huvudinnehåll

Gemensamma presentationsdagar

Presentationsdagarna vid Institutionen för datavetenskap fungerar som mini-konferenser med fokus på ditt och dina kurskamraters examensarbeten. Vi skapar ett program inför dagen och ser till att trycka upp era populärvetenskapliga sammanfattningar, och bjuder in såväl industrin som forskarsamhället och dina medstudenter. 

Det är frivilligt att delta, och om det finns skäl som gör att det passar dig bättre att genomföra en enskild presentation vid ett annat datum kan du fortfarande göra det.

Som student kan du medverka genom att göra något eller allt av följande: presentera, opponera, vara del av publiken och/eller bidra till ett givande kontaktutbyte mellan studenter, forskare och industrin.

Det är upp till examinatorn att bestämma om hen helst vill ha vissa presentationer en annan dag - det får inblandade studenter och lärare diskutera innan anmälan görs. De som presenterar bör fortfarande anmäla sina presentationer och försöka överföra tidsplanen till eget presentationsdatum: annonsera 3 veckor innan och se till att ha en slutgiltig rapport ungefär 1 vecka innan.

Opponenter kan utgå från annonserna i kalendern nedan för att hitta och anmäla sig till presentationer, som görs genom att skicka email till examinatorn för presentationen.

PresentationsdagAnmäl din presentation senastSkicka in populärvetenskaplig sammanfattning senastAnmäl dig som opponent fr o m
Tor 14 mar 2024Sön 25 febTor 7 marTor 29 feb
30-31 maj 2024Sön 12 majTor 23 majTor 16 maj
Tor 29 aug 2024Sön 11 augTor 22 augTor 15 aug
Tor 31 okt 2024Sön 13 oktTor 24 oktTor 17 okt

Presentera/opponera: hur går det till?

 1. Innan du anmäler dig till en presentationsdag ska din handledare granska och godkänna ett aktuellt utkast av din rapport. Du ska också kontrollera att examinator kan närvara den dag som du har tänkt presentera. Först när du får grönt ljus från examinator och handledare kan du gå vidare till nästa punkt: 
 2. Anmäl din presentation via formuläret på Anmäl presentation.
 3. Efter att du har skickat in din anmälan har du i regel några dagar på dig att finputsa din populärvetenskapliga sammanfattning, se Guide för populärvetenskapligt skrivande (PDF, ny flik, 347 kb). Läs instruktionerna noggrant. Skicka din populärvetenskapliga sammanfattning till exjobb@cs.lth.se senast det datum som finns angivet i tabellen ovan.
 4. Gör dig beredd på att skicka en version av din rapport till en eller flera opponenter c:a en till två veckor efter din anmälan. Det är upp till dig och opponenterna att bestämma detta. Håll utkik efter mail.
 1. Aktuella examensarbeten listas med rubrik och abstract strax efter sista anmälningsdag (håll uppsikt på kalendariet på Examensarbete). Skicka sen ett email till examinatorn med ditt namn och presentationen du har bokat upp dig på. Det kan inte vara för många som opponerar på samma examensarbete, eftersom det ska finnas tid för alla att redovisa sina synpunkter och ställa frågor. Först till kvarn gäller. Notera: bokningen och opponeringen görs individuell (inte i par)!
 2. Om det examensarbete som du helst vill opponera på inte har plats för fler opponenter, kontakta examinatorn för ett annat.

Genomför din presentation och/eller opposition enligt schemat. Presentationer brukar inte vara längre än 25 minuter (planera för det), så att opponenterna har tid att ställa frågor till er och diskutera, samt publiken eller examinatorn kan kommentera eller ställa frågor.

Vi erbjuder ingen mall för presentationer, men er handledare kanske hjälpa er med detta samt granska er presentation inan presentationsdagen.

Vill ni presentera ert arbete på företaget, gör gärna det (bra övning), men ni behöver fortfarande presentera vid LTH.

Det finns ingen förutbestämd tidsram för arbetet efter presentationen, eftersom det beror på vilka ändringar du behöver göra.

 • Justera din rapport i enlighet med de kommentarer som du har fått från examinator och eventuella opponenter
 • Justera din populärvetenskapliga sammanfattning i enlighet med de kommentarer som du har fått från examinator
 • Se till att din examinator (eller handledare) skickar den godkända och tryckfärdiga rapporten till handläggaren inklusive en alternativ titel (exjobbet ska senare registreras med både svensk och engelsk titel).
 • Handläggaren tar kontakt med dig via epost och laddar upp din rapport i LUP. När det är gjort, och du är klar med alla obligatoriska moment i kursen, rapporteras ditt betyg in till Ladok.
 • Om du i och med examensarbetet har slutfört hela din utbildning, kan du ansöka om examen via Examensavdelningen.

Vid förkylningssymtom

Idag sker alla aktiviteter, inklusive presentationer, som vanligt (dvs inga speciella regler). Också, som vanligt, går det utmärkt att boka om presentationen om du är sjuk eller har symptom.

Sidansvarig: elizabeth.bjarnason@cs.lth.se | 2023-10-10