lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Datorlaborationer

Laborationerna är obligatoriska. För schema se kursprogrammet.

Laborationsuppgifter Uppgifter till laboration 1–3.

Gruppindelning: I kursen används samma gruppindelning som i kursen EDAA45, programmering grundkurs (pgk).

På Canvas-sidan för pgk finns gruppindelningen, där du kan se vilken grupp du tillhör. Ni som inte läser läser pgk, har inte fått någon grupptilldelning, och behöver placeras in i lämpliga grupper. Kontakta i så fall kursansvarig, Mattias Nordahl, med önskemål om lämplig grupp (se schema i TimeEdit) så lovar han göra sitt bästa.

Filer och länkar till resurser som används i laborationerna finns nedan (filerna finns också på /usr/local/cs/dod). Varje laboration inleds med ett kort förhör, som visar att ni gjort förberedelserna. Därefter, under laboratioinens gång, får ni lov att ta hjälp av all kurslitteratur eller andra resurser. På laborationerna ska ni lära er, inte visa att ni redan kan! :)

NrÄmneLänkar
1Unix

example.txt

Litteratur:

Bra att ha:

 
2LaTeX

rapportmall.tex, rapporttext.txt, NewtonRaphson.java, nrbild.pdf, konvbild.pdf

Litteratur:

Bra att ha:

  • LaTeX cheat sheet: t.ex. här eller här.
 
3Git och GitHub

GitHub

Litteratur:

Bra att ha: