lu.se

Datavetenskap internt

Lunds Tekniska Högskola

IT-stöd

Här är en samling information om olika tekniska aspekter av vår verksamhet. En del skrivs på uppmaning men mycket är skrivet p.g.a. upplevda behov. Kom gärna med önskemål.

IT-system vid Datavetenskap

Följande system med mera allmänt intresse finns vid Datavetenskap:

Tjänst/
(kursiv = virtuell)

Prio

Vad det ärUnderhållKommentarer
ABPM
Backup
(tsm3)
3Backup av alla datorer Använder IBM:s ”Spectrum Protect” (tidigare ”TSM”)
exjobb 3 st. salar med exjobbsdatorer   
FileMaker3Informationsserver  Inventarier, virtuella klienter, allokering av examensarbete,  m.m.
git (lärare)2Versionshanterare (git)  Lokala konton
coursegit (studenter)2Versionshanterare (git)  Lucat-konton
lagring1FilserverLucat-konton
moodle1Lärsystem  Lucat-konton
jobe1Stödsystem för moodle  
sam2Hantering av studenter  UH: Per Andersson
svn
1subversion, ver 1.9   
ulund.org
(google)
    
web
(lweb796)
1apache 2.4  Lucat-konton
Övervakare
1Övervakningssystem (egenutvecklat) för CS servrar  Lokala konton

Status for CS systems: