lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Patrik Persson

Jag är universitetsadjunkt (ETP) i datavetenskap och undervisar främst i följande kurser. (Ibland dyker jag upp i andra kurser också.)

LP3–4
VT 2024
EDAA80/A85/A90 Programmeringsteknik, grundkurs
lärare och kursansvarig (BME1, F1, L1, N1)
LP1
HT 2024
EDAP10 Flertrådad programmering
lärare och kursansvarig

Studenter är välkomna till mitt kontor med frågor (karta till höger).

Bakgrund

Innan jag återvände till LTH arbetade jag i industrin med programvaru­utveckling, teknik­forskning och fort­bildning. Jag har utvecklat program­vara för mobil­telefoner, inbyggda realtids­system, säkerhets­kritiska styr­system och webb­läsare, och var bland annat med i starten av ut­veck­lingen av WebRTC, en video­mötes­teknik som numera används i Zoom, Discord, Microsoft Teams, Apple Facetime, Google Meet och Facebook Messenger. Jag har jobbat för bl a Ericsson Research, Enea, ABB och Bombardier.

Jag har licentiat­examen i datalogi (Lund), civil­ingenjörs­examen i data­teknik (Lund), magister­examen i historia (Lund) och master­examen i idéhistoria (Umeå).

kontor
E:2187 (E-huset)