lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Patrik Persson

Jag är universitetsadjunkt (ETP) i datavetenskap och undervisar främst i följande kurser. (Ibland dyker jag upp i andra kurser också.)

LP1
HT 2022
EDAP10 Flertrådad programmering
lärare och kursansvarig
LP2–3
2022–23
EDAA55 Programmeringsteknik (E1, Pi1)
ansvarig för delmomentet i beräkningsprogrammering
LP3–4
VT 2023
EDAA50/A55 Programmeringsteknik (BME1, F1, I1, N1)
lärare och kursansvarig

Studenter är välkomna till mitt kontor med frågor (karta till höger).

Bakgrund

Innan jag återvände till LTH arbetade jag i industrin med programvaru­utveckling, teknik­forskning och fort­bildning. Jag har utvecklat program­vara för mobil­telefoner, inbyggda realtids­system, säkerhets­kritiska styr­system och webb­läsare, och var bland annat med i starten av ut­veck­lingen av WebRTC, en video­mötes­teknik som numera används i Zoom, Discord, Microsoft Teams, Apple Facetime, Google Meet och Facebook Messenger. Jag har jobbat för bl a Ericsson Research, Enea, ABB och Bombardier.

Jag har licentiat­examen i datalogi (Lund), civil­ingenjörs­examen i data­teknik (Lund), magister­examen i historia (Lund) och master­examen i idéhistoria (Umeå).

Mest stolt är jag nog ändå över den uppmuntran jag fått av LTH:s studenter: 2015 utsåg F-sektionen mig till Årets lärare, och 2020 fick jag D-sektionens lärarpris Gyllene pekpinnen.

kontor
E:2187 (E-huset)