lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Patrik Persson

Jag är universitetsadjunkt (ETP) i datavetenskap och undervisar främst i följande kurser. (Ibland dyker jag upp i andra kurser också.)

LP2–3
2021–22
EDAA55 Programmeringsteknik (E1, I2, Pi1)
ansvarig för Matlab-momentet
LP3–4
VT 2022
EDAA50/A55 Programmeringsteknik (BME1, F1, I1, N1)
lärare och kursansvarig
LP1
HT 2022
EDAP10 Flertrådad programmering
lärare och kursansvarig

Studenter är välkomna till mitt kontor med frågor (karta till höger).

Bakgrund

Innan jag återvände till LTH arbetade jag i industrin med programvaru­utveckling, teknik­forskning och fort­bildning. Jag har utvecklat program­vara för mobil­telefoner, inbyggda realtids­system, säkerhets­kritiska styr­system och webb­läsare, och var bland annat med i starten av ut­veck­lingen av WebRTC, en video­mötes­teknik som numera används i Zoom, Discord, Microsoft Teams, Apple Facetime, Google Meet och Facebook Messenger. Jag har jobbat för bl a Ericsson Research, Enea Realtime, ABB Automation och Bombardier Transportation.

Jag har licentiat­examen i datalogi (Lund), civil­ingenjörs­examen i data­teknik (Lund), magister­examen i historia (Lund) och master­examen i idéhistoria (Umeå).

Men mest stolt är jag nog ändå över den uppmuntran jag fått av LTH:s studenter: 2015 utsåg F-sektionen mig till Årets lärare, och 2020 fick jag D-sektionens lärarpris Gyllene pekpinnen.

telefon
kontor
E:2187 (E-huset)