lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Objektorienterad modellering och design - Helsingborg

Nyheter

170215 Nu kan ni anmäla er till projektredovisning här anmäl er senast den 24:e februari. 

170214 Det är hög tid att formera projektgrupper (4 personer i varje grupp) och börja jobba med projekt 1. Har du problem att hitta någon att jobba med går det bra att höra av dig till mig för förslag. Redovisningstider läggs ut på fredag.

170127 En preliminär uppsättning av föreläsningsbilder till F4 finns nu tillgänglig. De kommer att uppdateras efter föreläsningen.

170126 En uppdaterad version av översikten av viktiga begrepp i kursen finns här.

170126 Förtydligande kring proceduren och poängräkningen vid övningarna finns nu här.

170124 Uppdaterad instruktion inför morgondagens övning: För att underlätta den skriftliga redovisningen och kamraträttningen behöver du ha med dig id-handling och pennor, en (ej röd) för att skriva ner din lösning och en i en avvikande färg (gärna röd) för att rätta någon annans lösning. 

170113 Anmälan till laborationsgrupper är nu öppen. Anmäl dig här senast onsdagen 18 januari.

Kursstart

Kursen startar med en obligatorisk introduktionsföreläsning tisdagen den 17/1 8-10 i E413. Alla som ämnar följa kursen måste registrera sig vid detta tillfälle.

Välkomna!

Notera också att första laborationsredovisningen är redan fredagen den 20/1 vilket innebär att ni behöver tänka på redan nu att avsätta tid för att förbereda denna.

Beskrivning

Kursen ger förmåga till hållbar och resursmedveten utveckling av program som kan återanvändas och modifieras med hänsyn till förändrade krav i ett industriellt sammanhang. Den ger även en djupare inblick i programmeringstekniker i form av algoritmer för grafhantering och analys av algoritmernas komplexitet.

Sidansvarig:

Kursfakta

Omfattning: 7,5 hp

Kursperiod: VT1+2

Schema: preliminärt

Obligatorisk för: IDA2

Kursansvarig:
Emelie Engström

Mathias Haage (Laborationer)

Kursombud:
-

Kursprogram: Klicka här!

Formell kursbeskrivning:
Klicka här!

Närmaste tentamenstillfälle

  • torsdagen 1/6 - 2017 (14:00 - 19:00)
  • måndagen 21/8 - 2017 (08:00-13:00)