lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Programmering i Java - fortsättningskurs

Nyheter

31/1 - Tentorna är rättade och resultaten inlagda i LADOK. Tentavisning är torsdag 2/2 12:00-12.30 i E230 (direkt efter föreläsningen i databasteknik).

10/1 - Lösningsförslag till tentan upplagt under Examination.

28/11 - Frågestund för inlämningsuppgiften är torsdagen den 8/12 klockan 15-17 i C452 (se schemat).

25/11 - Man kan nu anmäla sig till redovisningstillfälle för inlämningsuppgiften (länk)

24/11 - Uppsamlingslabb är 8/12. Ni med labbar efter er har fått information om detta via mail. 

24/9 - Om ni har någon labb efter er så är det uppsamlingslabb den 1 november 15-17. Därefter fortsätter vi med två labbgrupper, tisdagar och torsdagar, med samma gruppindelning som tidigare.(Labb 5 är 8/11 & 10/11 och labb 6 är 22/11 & 24/11.) 

31/8 - Anmäl er till laborationstillfälle senast måndagen 5:e september (länk). Glöm inte att göra förberedelseuppgifterna innan labben!

16/8 2016 - Välkommen till det första seminariet som äger rum tisdagen den 30 augusti klockan 13.15-15.00 i salen C224. Kom på första seminariet för viktig kursinformation och för att bli registrerade på kursen. Kurshemsidan uppdateras löpande. // Niklas

Kursens innehåll

För att kunna konstruera programkomponenter som är förändringsbara, återanvändbara och resurssnåla krävs goda kunskaper om såväl avancerade språkkonstruktioner och programmeringstekniker som om dataabstraktion, datastrukturer och algoritmer. Kursens syfte är att ge studenterna utökade kunskaper om objektorienterade programmeringstekniker och om ett urval av algoritmer och datastrukturer lämpade för lösning av vanligt förekommande problem. Kursen skall också ge de färdigheter som krävs för att förstå och utnyttja moderna bibliotek för objektorienterad programmering som implementerar klassiska datastrukturer och algoritmer.

Kursen ersätter den äldre kursen EDA690 Algoritmer och datastrukturer.

Sidansvarig:

Kursfakta

Omfattning: 7,5hp

Kursperiod: HT 2016

Kurskod: EDAA30

Schema (TimeEdit)
preliminärt

Obligatorisk för: IDA2

Kursansvarig: 
Niklas Fors

E-post:
niklas.fors at cs.lth.se

Kursprogram: Klicka här. Viktig kursinformation ges vid första seminarietillfället. 

Formell kursbeskrivning från KA: Klicka här!

Samarbete eller fusk?