lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Kursfakta

Omfattning: 30hp (22.5hp, 15hp)

Kursperiod: Alla

Kontakt: dl_exjobb@cs

Kursansvarig: EJ FASTSTÄLLD (byte sker)
E-mail: dl_exjobb@cs

Administratör:Birger Swahn
E-mail:Birger.Swahn@cs.lth.se

Formell kursbeskrivning: EDAM05, EDAM01, EDAL05 (högskoleingenjör 22.5hp), EDAL01 (kandidatarbete 15hp)