lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

EXJOBB

Dessa sidor vänder sig till dig som handleder, examinerar eller på liknande sätt är involverad i examensarbeteskurserna vid institutionen för datavetenskap.

Boka exjobbsdatorer
För att boka exjobbsdatorer på institutionen används vårt egenadministrerade system: FileMaker