Hoppa till huvudinnehåll

Driftgruppen

Driftgruppen har utformat anvisningar för examensarbeten som utförs i institutionens lokaler.

Innan arbetet påbörjas

Handledaren börjar med att boka dator via driftens FileMaker-system:

https://filemaker.cs.lth.se/fmi/webd#Exjobbsdatorer

Om särskilda behov finns, gå och prata med driftgruppen om detta i så god tid som möjligt..

Under arbetet

Examensarbetaren skall

  • själv ombesörja backuptagning av relevanta filer. Brännbart media för detta tillhandahålls av driftgruppen.
  • hålla sin arbetsplats i ordning - det är exempelvis inte tillåtet att lämna flaskor, tomburkar eller smutsig disk i exjobbsrummet.
  • följa de regler som finns anslagna på rumsdörrens insida.
  • felanmäla trasig utrustning så att den kan ersättas eller repareras.

När arbetet är klart

Examensarbetaren skall

  • ta backup på sitt exjobb i slutgiltig form.
  • städa sin arbetsplats. Böcker, pärmar etc. lämnas till handledaren.

Handledaren skall

  • underätta driftgruppen om att exjobbet är klart, så att arbetsplats och utrustning kan ställas i ordning för nästa exjobbare.
  • se till att eventuellt lånad utrustning återlämnas.
Sidansvarig: elizabeth.bjarnason@cs.lth.se | 2023-10-18