Hoppa till huvudinnehåll

Föreskrifter angående obligatoriska moment

Tentamenskrav

På kurser i datavetenskap skall, där ej annat meddelas, de obligatoriska kursmomenten vara slutförda före tentamen. Dispens från detta krav måste sökas hos examinator på kursen före tentamen.
Den som tenterar utan att ha uppfyllt kraven får inte sin skrivning rättad. Efter tid som anges i varje särskilt fall i samband med tentamen annulleras skrivningen.

Senaste inlämningsdag för uppgifter

På kurser som har obligatoriska inlämningsuppgifter anges alltid i kursprogram, på hemsida eller i anslutning till uppgiftsformuleringen en sista inlämningsdag. Dispens för att få lämna in senare skall sökas hos kursansvarig före sista inlämningsdag. De som lämnar in för sent utan att ha fått dispens riskerar att inte få sina uppgifter rättade utan hänvisas till kommande kursomgång.

Obligatoriska övningar

Om ingenting annat sägs i kursprogram för viss kurs gäller att obligatoriska övningar skall genomföras/redovisas på tid och plats som angetts i samband med gruppindelning i början av kurs. Den som uteblir utan giltigt skäl kan inte räkna med att få redovisa mer än en övning/laboration vid ett kommande övningstillfälle utan riskerar att få återkomma vid nästa kurstillfälle.

Den som blir sjuk eller har annat giltigt skäl för att vara borta från obligatorisk undervisning skall snarast kontakta kursansvarig för att meddela detta och för att komma överens om hur och när redovisning kan ske vid ett senare tillfälle.

Sidansvarig: per.andersson@cs.lth.se | 2023-10-04