Hoppa till huvudinnehåll

Samarbete eller fusk?

I studiehandboken (Allmänna föreskrifter och upplysningar, avsnitt 6.3)  finns en text om otillåtna hjälpmemdel vid examination. Alla obligatoriska labborationer är en del av kursens examination så reglerna gäller även för laborationer och projektarbeten:

 • Inlämningsuppgifter  skall fullgöras individuellt när det inte föreskrivs att arbetet skall utföras i grupp.
 • Vid arbete i grupp bestämmer ansvarig lärare om gruppindelning och ändringar av denna. Arbetet skall utföras av dem som ingår i gruppen.
 • Det är tillåtet att diskutera uppgifterna och tolkningen av dessa med utomstående på ett allmänt plan men inte att få hjalp med de konkreta lösningarna.
 • Det är inte tillåtet att kopiera annans eller annan grupps lösningar helt eller delvis. Det är inte heller tillåtet att kopiera från exempelvis litteratur eller Internet.
 • Vid citat skall källan anges tydligt.
 • Väsentlig hjälp, av annan än lärare på kursen, för att genomföra en uppgift skall redovisas i redogörelsen eller på annat tydligt sätt. Detsamma gäller om man använt någon annan form av hjälpmedel som läraren inte kan förutsättas känna till.
 • Institutionerna kan komplettera dessa regler skriftligen i samband med kursstarten exempelvis i ett kursprogram.
 • Den som använder otillåtna hjälpmedel kan bli avstängd från utbildningen i upp till sex månader.


Vid institutionen för datavetenskap gäller även följande kompletteringar/förtydliganden av dessa regler:

 • Det är inte tillåtet att publicera eller göra lösningar tillgängliga, t.ex. genom publika git-repositories. Detta är att betrakta som uppmuntran till fusk.
 • Reglerna om arbete i grupp ovan tillämpas för alla obligatoriska moment som utföres i grupp d.v.s. även laborationer och projektarbeten.
 • Då arbete görs i grupp skall alla gruppdeltagare delta i arbetet.
 • Hjälp från annan med handhavandet av apparatur, utnyttjandet av datorsystem och givna datorprogram behöver inte redovisas.


Kontakta ansvarig lärare om du är osäker på om viss hjälp är tillåten eller inte!

Institutionen tillämpar dessa riktlinjer på alla kurser. Om vi är övertygade om att fusk skett så överlämnar vi ärendet till universitetets disciplinnämnd för vidare åtgärd. Finner disciplinnämnden de studerande skyldiga är påföljden upp till sex månaders avstängning från universitetet och högskolan.

Sidansvarig: per.andersson@cs.lth.se | 2023-10-04